Vanjska trgovina i zastupstva

Energetika i elektrotransport

Autocentar-Merkur d.d. zastupa pojedine tvrtke iz Končar Grupe na tržištima Ruske Federacije, Ukrajine, Bjelorusije i drugim zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza.
U mogućnosti smo ponuditi i vršiti plasman sljedeće energetske opreme:

POSTROJENJA

Hidroelektrane
Izgradnja po principu "ključ u ruke":
- cjelovito elektropostrojenje (generatori, rasklopište, vlastita potrošnja...)
- kompjutersko upravljanje agregatima, rasklopištem, branom i cijelom elektranom
- kompjutersko upravljanje slivom
S poznatim partnerom na osnovi konzorcijskog ugovora preuzimamo izgradnju cjelovitog elektromehaničkog dijela hidroelektrane.

Transformatorske stanice
Izgradnja trafostanica po principu "ključ u ruke":
• prijenos električne energije napona do 420 kV
• distribucija električne energije:
- na otvorenom prostoru
- GIS
- zidane i betonske
- stupne
• za željeznicu
• rudničke trafostanice

Termoelektrane
Izgradnja dijelova postrojenja termoelektrane:
• rasklopno postrojenje
• generatorski napon
• elektropostrojenja vlastite potrošnje

Crpne stanice
Izgradnja elektropostrojenja crpne stanice:
• elektromotorni pogon
• napajanje crpne stanice i elektromotora

ROTACIJSKI STROJEVI

Generatori i motori

Sinkroni strojevi
• hidrogeneratori do 300 MVA (uključivo cijevne generatore do 50 MVA)
• turbogeneratori do 600 mVA
• stacionarni diesel generatori do 50 MVA
• sinkroni motori do 10 MVA

Asinkroni strojevi
• niskonaponski i visokonaponski kavezni i klizno-kolutni motori do 10 MW
• motori u protueksplozijskoj zaštiti do 10 MW
• specijalni motori (za liftove, kranove, bagere, kompresore, potopne pumpe, kotrljače)
• asinkroni generatori do 10 MW

Istosmjerni strojevi
• motori i generatori do 400 kW (uključivo strojeve za specijalne svrhe)

Uzbuda i regulatori napona za sinkrone strojeve
• uzbudni transformator
• tiristorski usmjerivač (u 6-pulsnom mosnom spoju; prirodno ili prisilno hlađen zrakom; u konfiguraciji n+1 ili 1+1)
• digitalni višeparametarski regulator napona
• krug za razbuđivanje
• oprema za električno kočenje

Metalne konstrukcije
• zavarene komponente generatora te visokonaponskih električnih motora
• oklopljene sabirnice
• polni kotač

Srednji električni strojevi
• niskonaponski sinkroni strojevi: beskontaktni sinkroni generatori, 2 - polni i 4 - polni, snaga do 1250 kVA generatori za male hidro-elektrane, snage do 1250 kVA; brodski generatori traktorski generatori snaga do 100 kW
• elektroagregati snage do 1250 kVA
• brodski elektroagregati

Mali električni strojevi
• trofazni kavezni asinkroni motori do 90 kW
• jednofazni asinkroni motori do 4 kW
• motori s prigrađenom elektromagnetskom kočnicom
• trofazni kavezni asinkroni motori u protueksplozijskoj zaštiti (certificirani u skladu s novim ATEX normama)
• izmjenični servo motori
• otvoreni (zaštićeni) motori
• pogoni i elementi pogona (motori iz proizvodnog programa prigrađeni na reduktore i regulirani regulatorima brzine vrtnje)


TRANSFORMATORI

Energetski
• generatorski transformatori snage do 800 MVA, napona do 420 kV
• transformatori i autotransformatori za povezivanje mreža snage do 600 MVA, napona do 420 kV
• za prijenos i distribuciju el. energije snage od 2.5 do 100 MVA, napona do 170 kV

Distributivni
• uljni transformatori - snaga do 2500 kVA i napona do 36 kV
• suhi transformatori - snaga do 5000 kVA i napona do 24 kV

Specijalni transformatori
• transformatori za napajanje željeznice
• transformatori za vuču (loko transformatori)
• pećni transformatori
• ispravljački transformatori
• transformatori za uzemljenje
• transformatori i transformatorske stanice za rudnike

Mjerni transformatori
• visokonaponski: uljni do Um 765 kV (strujni, naponski induktivni, naponski kapacitivni, kombinirani)
• plinom izolirani SF6 za montažu u GIS do 145 kV (strujni i naponski)
• srednjenaponski ( do Um 40,5 kV): uljni (strujni, naponski); aralditni (strujni, naponski)
• niskonaponski aralditni do 1 kV
• specijalni (ispitni transformatori, naponski i strujni transformatori s posebnim zahtjevima)

RASKLOPNA OPREMA

Visokonaponski aparati i sklopovi
• metalom oklopljena plinom SF6 izolirana postrojenja 72.5 - 145 kV
• visokonaponski prekidači 72.5 - 420 kV
• visokonaponski rastavljači i zemljospojnici 72.5 - 550 kV
• kompozitni potporni, provodni i štapni izolatori 12 - 550 kV

Srednjenaponski aparati i sklopovi
• sklopni blokovi (7,2 - 38 kV)
• vakumske distribucijske aparature - RING MAIN UNITS (12 - 24 kV)
• kompaktni sklopni moduli (12 - 38 kV)
• prekidači vakumski, uljni i kombinirani (7,2 - 38 kV)
• sklopnici vakumski (7,2 kV)
• rastavne sklopke (12 - 24 kV)
• rastavljači (12 - 38 kV)
• zemljospojnici (12 - 38 kV)
• uređaji za pokretanje prekidača i rastavnih sklopki
• izolatori (12 - 38 kV) - potporni; provodni; prolazni
• aparati s otpornicima za uzemljenje
• otpornici za uzemljenje

Niskonaponski aparati i sklopovi
• grebenaste sklopke (struje od 10 do 1200 A)
• kompaktni prekidači do 1250 A
• sklopnici i preopteretni releji te druge komponente za upravljanje i zaštitu
• motorske zaštitne sklopke
• osigurači i aparati s osiguračima
• upravljačko signalni aparati
• redne stezaljke
• potporni izolatori
• pribor za transformatore
• niskonaponski sklopni blokovi
• upravljačke ploče, ormari i pultovi

ELEKTRIČNA VUČA

Vozila
• električne lokomotive opće namjene
• elektromotorni vlakovi (gradski i prigradski)
• manevarske lokomotive
• industrijske lokomotive
• rudničke lokomotive
• tramvaji sa istosmjernim pogonom
• niskopodni tramvaji sa asinkronim pogonom

Oprema vozila
• vučni motori istosmjerni
• vučni motori asinkroni
• lokomotivski transformatori
• ispravljači za glavni pogon
• višesistemski pretvarači napona za vagone
• pretvarači za asinkroni pogon tramvaja
• kompjuterski upravljački uređaj lokomotive
• kompjuterski upravljački uređaj tramvaja

Postrojenja za napajanje kontaktne mreže
• elektrovučne podstanice
• ispravljačke stanice
• postrojenja za sekcioniranje
• postrojenja za kompenzaciju jalove energije

Oprema pruga i stanica
• uređaji za grijanje skretnica
• uređaji za predgrijavanje vagona
• signalno sigurnosni uređaji

Modernizacija, remont i održavanje
• vozila vlastite i tuđe proizvodnje

INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE (ICT)

Mikrokompjuterski upravljački uređaji
• sustavi uzbude generatora
• lokomotive
• tramvaji
• višesistemski pretvarači

Daljinske stanice
• za daljinsko i lokalno upravljanje postrojenjima proizvodnje, prijenosa i distribucije elektroenergije

Uređaji i sustavi mjerenja električnih veličina

Mikrokompjuterska zaštita za distribuciju

Osobna i prijenosna računala

Uređaji i sustavi besprekidnog napajanja
• za kompjuterske sustave
• za zaštitne uređaje i sustave

Komunikacijski uređaji i mreže
• za sustave upravljanja sustavima prijenosa i distribucije električne energije
• za poslovne informacijske sustave

SCADA sustavi, dispečerski centri i sustavi lokalnog i daljinskog upravljanja postrojenjima
• proizvodnje električne energije 
• prijenosa i distribucije energije
• na cestama (tuneli i sl.)

Poslovni informacijski sustavi

Školovanje iz područja informatike

KUĆANSKI APARATI

Kućanski aparati vlastite proizvodnje
• štednjaci
• grijači za vodu
• rashladne, grijane i neutralne vitrine za ugostiteljstvo i trgovinu
• mini-kuhinje
• električni grijači ručnika

Kućanski aparati pod markom Končar 
• perilice, sušilice rublja i perilice posuđa
• hladnjaci i ledenice
• usisavači, kuhinjske nape, uljni radijatori i ostali mali kućanski aparati
• klima uređaji

UGOSTITELJSKA OPREMA

Ugostiteljska oprema
• termička oprema za pripremu hrane 
• oprema za posluživanje hranom
• neutralna oprema
• hlađeni i neutralni pultevi
• brodska oprema
• oprema za posebne namjene
• perilice posuđa

OSTALI PROIZVODI

Metalne konstrukcije
• transformatorski kotlovi
• oklopljene sabirnice
• šablone promjenjivog promjera za izradu trafo-namota
• visokotlačne posude
• zavareni aluminijski i bakreni vodiči

Alati
• alati i kalupi: dimenzija do 2800 x 1400 x 1500mm, težine/mase
• do 18.000 kg
• alati za obradu lima
• alati za tlačno lijevanje i kokile
• krzalice

U mogućnosti smo ponuditi isporuku opreme našim partnerima i kupcima u Ruskoj Federaciji, Ukrajini i Bjelorusiji na paritetu DDP na navedenim tržištima.
Za sve upite i dodatne informacije obratite se na sljedeće kontakte:

• Autocentar – Merkur d.d.
  Martićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska
  Telefon:  + 385 1 4596 555
  Fax:        + 385 1 4596 646
  e-mail:    sales@acm.hr

 

© 2007 Autocentar Merkur :: design by Stribor :: powered by VannaCMS